Nasz misja

Pod marką Makler EDU organizowane są szkolenia przygotowujące do egzaminów państwowych na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego oraz szkolenia przygotowujące do egzaminu CFA® level I jak i level II. Prowadzimy również szkolenia zamknięte dotyczące szeroko pojętych finansów oraz świadczymy usługi indywidualnego tutoringu dla osób nie mogących skorzystać z weeken­dowych kursów oferowanych przez naszą firmę.

Z nami Twoje notowania wzrosną

Nasze cele

Wytyczyliśmy sobie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, zależy nam, aby uczestnicy naszych kursów przyswoili wiedzę o rynku kapitałowym tak, aby byli w stanie zdobyć upragnione przez nich licencje. Po drugie, dbamy o tych, dla których priorytetem jest poszerzanie swojej wiedzy i samodoskonalenie. Wierzymy, że nasza wspólna ciężka praca prowadzi do wspólnego sukcesu. Realizacja obranych celów powinna umożliwić rozpoczęcie pełnej sukcesów kariery zawodowej, a w przypadku osób pracujących już na rynku, dodać karierze dodatkowego rozpędu i rozszerzyć możliwości awansu. Firmy mogą dotrzeć do potencjalnych klientów albo poprzez wysoką jakość szkoleń albo poprzez atrakcyjne ceny. Nasza firma oferuje najwyższej jakości szkolenia w atrakcyjnych i przyjaznych cenach.

Dane kontaktowe

Simple Access Solutions sp. z o.o.
ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
tel.: (+48) 505 028 400

Dane spółki

Wysokość kapitału zakładowego: 30.300 zł
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP: 7792402082 Numer KRS: 0000403988

Najwyższa jakość

Najwyższa jakość naszych szkoleń wynika z pięciu kluczowych czynników.

  1. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
  2. Zajęcia prowadzone są przez profes­jonalistów – doradców inwesty­cyjnych, mak­lerów papierów war­toś­ciowych, osoby posiadające licencję CFA, pracowników naukowych, praktyków rynku.
  3. Nasze szkolenia odbywają się w przyjaznej atmosferze, w małych grupach nieprzekraczających 10 osób.
  4. Każdy uczestnik szkolenia może korzystać aż do najbliższego egzaminu z bez­płatnych konsultacji z prowadzą­cym zaję­cia, czyli z osobą która miała możliwość poznać mocne i słabsze strony konkret­nego uczestnika szkolenia.
  5. Wyróżnia nas optymalny czas trwania szkoleń, które nie są ani zbyt krótkie, ani zbyt długie.

Atrakcyjne ceny

Trzy podstawowe czynniki, które wpływają na atrakcyjność cenową naszych szkoleń.

  1. Dzięki optymalnemu czasowi trwania szkoleń wszelkie ewentualne koszty dodatkowe ponoszone przez uczestników szkoleń, związane np. z dojazdem na szkolenia czy z noclegiem, mogą być utrzymane na akceptowalnym poziomie.
  2. Pomimo najwyższej jakości, ceny naszych szkoleń są znacznie poniżej średniej cen na rynku.
  3. Dodatkowo w naszej ofercie mamy dla Państwa szereg promocji, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach i mobilizują do nauki.