Dołącz do naszej grupy szkoleniowej. Zostań doradcą inwestycyjnym!

Umiejętności, które zdobędziesz

Głównym celem kursu jest przygotowanie Ciebie do zdania pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Dodatkowo orga­ni­zujemy również warsztaty przed II etapem egza­minu na DI. Dowiedz się więcej →

Nasze podejście

Będziemy Cię moty­wować do nauki i dostarczymy najlepszej jakości materiały edukacyjne. Co więcej pokażemy najszybsze sposoby rozwiązywania zadań przy użyciu zalecanego kalkulatora. Czytaj dalej →

Pakiet DI1 + DI2 MAX

Dostajesz dostęp do różnych pakietów. My polecemy Tobie Pakiet DI 1 + DI 2 MAX. Dodatkowo oferujemy zniżki dla studentów, człon­ków SII oraz grup. Zobacz naszą ofertę →

Szczegółowy plan przygotowań

Każde zajęcia poświęcone są wybranym działom egzaminacyjnym. Uczymy w sposób syste­ma­tyczny i przemyślany. Dodatkowo pomożemy Ci stworzyć Twój własny plan nauki. Dowiedz się więcej →

Cena: od 2699 zł brutto
Najbliższe szkolenia: Kraków (4 sierpień – 2 wrzesień)
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania: +48 505 028 400

Na naszym kursie:
nauczysz się rozwiązywać zadania egzaminacyjne,
dowiesz się jak się uczyć, żeby zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego,
poznasz modele wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, a także nauczysz się czytać sprawozdania finansowe.

Umiejętności, które zdobędziesz

Podstawowym celem kursu na doradcę inwestycyjnego organizowanego przez Makler EDU jest kompleksowe przygotowanie do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Kurs jest również ciekawą propozycją dla osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę o rynku kapitałowym i chcących wykorzystać ją w praktyce.
Oprócz kursu przed pierwszym etapem egzaminu organizujemy również warsztaty przed drugim etapem egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Na warsztatach pokazujemy jak przygotować się do II etapu oraz rozwiązujemy najciekawsze zadania z lat ubiegłych.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego i zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w tym zawodzie, nasze kursy i warsztaty są dla Ciebie!

Nasze kursy objęte są gwarancją zdania!

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie Ci się na egzaminie, możesz ponownie przyjść na kurs nie płacąc dodatkowo ani złotówki.

Nasze kursy objęte są gwarancją zdania!

Jako jedyna firma w Polsce oferujemy GWARANCJĘ ZDANIA:
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie Ci się na egzaminie, możesz ponownie przyjść na kurs nie płacąc dodatkowo ani złotówki.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: +48 505 028 400

Bartosz Mańkowski,
DI, MPW, wykładowca:

"Prowadząć kursy na DI często żartuję, że kalkulator jest jedynym przyjacielem, jakiego kandydaci mogą wziąć ze sobą na egzamin. Dlatego też kładziemy bardzo duży nacisk na znajomość kalkulatora i inteligentne roz­wią­zy­wa­nie zadań. Już od pierwszych zajęć pokazujemy najszybsze sposoby roz­wią­zy­wa­nia zadań przy użyciu kalkulatora TIBA II Plus Professional."

Nasze podejście

Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, a zajęcia mają formę warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy poznają teorię niezbędną do zdania egzaminu i uczą się poprawnie i szybko rozwiązywać zadania. Teoria jest przedstawiona w sposób przystępny i zrozumiały. Zajęcia koncentrują się na części finansowej i matematycznej egzaminu.

Główny wykładowca: Bartosz Mańkowski – doradca inwestycyjny (nr licencji 333) oraz makler papierów wartościowych (nr licencji 2229). Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących zagadnień finansowych i gospodarczych, głównie kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz CFA® (ponad 2000 godzin przeprowadzonych szkoleń).
Pełni funkcję:
Prezesa Zarządu Simple Access Solutions sp. z o.o. oraz
Koordynatora specjalistów merytorycznych zespołów Makler EDU oraz SOLEADEA.

Ponieważ egzamin na doradcę inwestycyjnego wymaga od kandydatów dużo samodzielnej pracy, celem kursu nie jest jedynie przekazanie wiedzy, ale również mobilizacja do nauki. Dlatego też każde zajęcia rozpoczynają się testem z ustaw i regulaminów oraz testem z dotychczas przerobionych na kursie zagadnień.

Kurs Doradcy Inwestycyjnego prowadzony przez Makler EDU to kurs przygotowujący do trudnego egzaminu. Zaproponowana struktura ćwiczeń bazująca na oryginalnych testach z poprzednich lat pozwala ogarnąć ten bardzo duży zakres tematyczny oraz zaplanować naukę. Bardzo przydatne są też streszczenia zagadnień zawarte w materiałach szkoleniowych. Osobiście polecam szkołę i kurs doradcy prowadzony przez Bartosza Mańkowskiego nie tylko tym, którzy wiążą swoją karierę z rynkiem kapitałowym. Jest to odpowiednie miejsce dla tych wszystkich, którzy w krótkim czasie chcą odświeżyć sobie wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz prawa gospodarczego. Bartosz Kępa

Chcesz się zapisać lub masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicz­nie pod numerem: +48 505 028 400 lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

Zapoznaj się z naszą
polityką prywatności.
Pakiet DI1 + DI2 MAX

Przed egzaminem na doradcę inwestycyjnego odbywającym się jesienią 2018 roku polecamy Ci nasz Pakiet DI1 + DI2 MAX.

Pakiet DI1 + DI2 MAX = PAKIET DI1 + PAKIET DI2 + PAKIET SREBRNY + BONUS
Wartość Pakietu DI1 + DI2 MAX = 6 099 zł brutto PROMOCJA:
Obecnie cena Pakietu DI1 + DI2 MAX = 3 999 zł brutto

PAKIET DI1 (wartość: 2 999 zł brutto):
10 dni szkoleniowych po 8 godzin,
7 podręczników zawierających teorię oraz zadania,
Pełny egzamin próbny na zajęciach w ostatni weekend,
Certyfikat ukończenia kursu, w tym certyfikat z wyróżnieniem,

PAKIET DI2 (wartość: 2 000 zł brutto):
4 dni szkoleniowe po 8 godzin,
4 podręczniki zawierających teorię oraz zadania,

PAKIET SREBRNY (wartość: 400 zł brutto):
Możliwość konsultacji mailowych lub telefonicznych z wykładowcą do najbliższego egzaminu DI1.
Tablice wzorów,
Poradnik: „MSRy dla doradców inwestycyjnych”,
Poradnik: „Prawo dla doradców inwestycyjnych”,
Książka "Inwestycje" autorstwa K. Jajuga, T. Jajuga.

BONUS (wartość: 700 zł):
Zniżka 50% na roczny dostęp do materiałów online do egzaminu analityka finansowego CFA.

Studenci oraz członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych otrzymają 10% zniżki. Również przy zapisach grupowych oferujemy 10% zniżki dla każdej osoby. Zniżki nie kumulują się.Najbliższe szkolenia:

kurs na DI1 Kraków
(4 sierpień – 2 wrzesień)
:
4-5.08, 11-12.08,18-19.08, 25-26.08, 1-2.09

Warsztaty DI2 Kraków
(1 – 9 grudnia)
:
1-2.12, 8-9.12

Szczegółowy plan przygotowań

WEEKEND 1

MATEMATYKA FINANSOWA (8 godzin):
wartość przyszła, wartość bieżąca, renty,
oprocentowanie nominalne, oprocentowanie efektywne kredytu,
kredyt o równych ratach kapitałowych, kredyt o równych ratach całkowitych,
podstawy prawdopodobieństwa,
rozkład normalny, rozkład lognormalny, rozkład jednostajny, rozkład dwumianowy,
statystyka - estymacja,
statystyka - testowanie hipotez,
regresja liniowa, regresja wieloraka;

TEORIA PORTFELA (8 godzin):
stopa zwrotu z inwestycji i ryzyko inwestycyjne,
ryzyko rynkowe i specyficzne, dywersyfikacja ryzyka,
beta,
model jednowskaźnikowy Sharpe'a,
model wyceny aktywów kapitałowych CAPM,
teoria arbitrażu cenowego APT,
zarządzanie portfelem aktywów,
ocena efektywności zarządzania portfelem aktywów.

WEEKEND 2

INSTRUMENTY UDZIAŁOWE
(4 godziny)
:
różne podejścia do wyceny akcji,
metody wyceny akcji: majątkowe, dochodowe, mieszane, porównawcze, kreowania wartości, opcji realnych,
model Gordona, polityka dywidendowa,
rodzaje przepływów pieniężnych;

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
(12 godziny)
:
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym,
wskaźniki płynności, wskaźniki efektyw­ności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności,
model Du Ponta,
dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
wartość rynkowa przedsiębiorstwa, a wartość księgowa,
kryteria oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, PP, DPP, PI),
analiza ryzyka projektu inwestycyjnego,
źródła finansowania długoterminowego i struktura kapitału,
średni ważony koszt kapitału (WACC),
model Millera-Modiglianiego,
Model Millera,
fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.

WEEKEND 3

INSTRUMENTY DŁUŻNE (12 godziny):
źródła ryzyka dla instrumentów dłużnych,
klasyfikacja stóp zwrotu,
analiza obligacji zwykłych,
analiza obligacji z opcjami dodatkowymi,
duration Macaulaya, modified duration, effective duration, convexity,
struktura terminowa stóp procentowych,
obligacje zabezpieczone aktywami,
immunizacja portfela obligacji, strategia koncentracji, strategia objęcia;

EKONOMIA (4 godziny):
popyt i podaż,
elastyczność popytu,
struktury rynku,
PKB, PNB, bezrobocie, inflacja,
polityka monetarna, polityka fiskalna,
model IS-LM,
teorie ekonomiczne.

WEEKEND 4

INSTRUMENTY POCHODNE (16 godzin):
kontrakty futures i forward,
swapy,
opcje,
parytet put-call,
model Blacka-Scholesa-Mertona,
model dwumianowy,
współczynniki greckie,
instrumenty typu cap, floor, collar.

WEEKEND 5

EGZAMIN PRÓBNY + POWTÓRKA (16 godzin):
5-godzinny egzamin próbny,
omówienie egzaminu próbnego,
powtórka wszystkich działów.