Przygotowanie do II etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Organizujemy dwuweekendowe warsztaty przed II etapem egzaminu. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego.

NAJBLIŻSZE WARSZTATY:

Warszawa: 1 – 2 grudzień, 8 – 9 grudzień

Egzamin na doradcę inwestycyjnego składa się z trzech etapów, z których niewątpliwie najtrudniejszym jest etap drugi. Zgodnie z opiniami uczestników egzaminu niska zdawalność (często około 10%) II etapu spowodowana jest przez szereg czynników. Do najczęściej wymienianych należą: ogrom wiedzy niezbędnej do przyswojenia, mała ilość czasu na egzaminie, a przede wszystkim wymóg zaliczenia wszystkich pięciu zadań na co najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów. Z perspektywy kandydata na doradcę inwestycyjnego niezmiernie istotne wydaje się maksymalizowanie szans zdania. Uczestnictwo w naszych warsztatach może być jednym z czynników, które to umożliwią.

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej na egzaminie oraz omówienie zadań ze szczególnym uwzględnieniem niuansów mogących decydować o zaliczeniu zadania. Niewątpliwie sam tylko udział w warsztatach nie zapewni zdania drugiego etapu egzaminu. Jednakże przeanalizowanie zadań egzaminacyjnych pod okiem prowadzącego z doświadczeniem dydaktycznym, posiadającego licencję doradcy inwestycyjnego, optymalizuje szanse na zdanie tej części egzaminu. Dodatkowo na warsztatach dowiesz się jak wygląda egzamin od strony technicznej i jakie strategie zastosować na egzaminie.

W ramach warsztatów otrzymasz:

32 godziny zegarowe zajęć,
Możliwość konsultacji telefonicznych lub mailowych z prowadzącym w trakcie tygodnia w czasie trwania kursu, jak również po zakończeniu kursu, aż do najbliższego egzaminu
Zajęcia w około 10-osobowych grupach,

Skrypty przygotowane w oparciu o literaturę zalecaną przez KNF oraz o zadania egzaminacyjne,
Odpowiedzi wraz z rozwiązaniami do zadań historycznych,
Zimne i ciepłe napoje, a także przekąski w trakcie zajęć,
Certyfikat ukończenia kursu.

Cena, promocje, zapisy

Cena kursu: 2000 zł brutto

Zniżka na kurs dla studentów, członków SII oraz grup co najmniej dwuosobowych wynosi 10%

Dla osób, które zapiszą się na kurs na doradcę inwestycyjnego i jednocześnie zdecydują się na udział w warsztatach przewidziana jest specjalna cena promocyjna warsztatów w wysokości 1000 zł brutto (Kurs PREMIUM – dowiedz się więcej)

Program

Warsztaty podzielone są na cztery bloki po 8 godzin. Każdy z bloków poświęcony jest innemu typowi zadań.

Analiza i wycena instrumentów dłużnych (8 godzin)
Finanse przedsiębiorstw, MSR-y i UoR (8 godzin)
Analiza i wycena instrumentów pochodnych (8 godzin)
Teoria portfelowa, Zadania nietypowe (8 godzin)