Zapisz się na kurs maklerski. Ucz się z nami. Zostań maklerem!

Umiejętności, które zdobędziesz

Głównym celem kursu jest przygotowanie Ciebie do zdania egzaminu maklerskiego. Dodatkowo zdobę­dziesz praktyczne umiejętności przydatne na rynku kapitałowym. Dowiedz się więcej →

Nasze podejście

Aby zdać egzamin, musisz być zmotywowany oraz systematycznie się uczyć korzystając z dobrych pod względem merytorycznym materiałów. Sprawimy, że nie zabraknie Ci moty­wacji i dostarczymy najlepszej jakości materiały. Czytaj dalej →

Pakiet premium

Oprócz udziału w kursie, będziesz mógł korzystać z konsultacji mailowych z naszymi wykładowcami bez ograniczeń, aż do najbliższego egzaminu. Dodatkowo oferujemy zniżki dla studentów, człon­ków SII oraz grup. Zobacz naszą ofertę →

Szczegółowy plan przygotowań

Każde zajęcia poświęcone są na wybrane zagad­nienia egzaminacyjne. Uczymy w sposób syste­ma­tyczny i przemyślany. Dodatkowo pomożemy Ci stworzyć Twój własny plan nauki. Dowiedz się więcej →

Cena: od 2160 zł brutto
Kurs maklerski wiosna-lato 2018: Poznań (11 sierpień – 2 wrzesień), Kraków (11 sierpień – 2 wrzesień), Warszawa (11 sierpień – 2 wrzesień)
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania: +48 505 028 400

Na naszym kursie:
dowiesz się jak się uczyć, żeby zdać egzamin maklerski,
nauczysz się rozwiązywać zadania egzaminacyjne i ustalać kursy na GPW,
dowiesz się jak wyceniać akcje i obligacje oraz jak działają instrumenty pochodne.

Umiejętności, które zdobędziesz

Podstawowym celem kursu na maklera papierów wartościowych organizowanego przez Makler EDU jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Kurs maklerski jest również ciekawą propozycją dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym i chcących wykorzystać ją w praktyce. Dla tych osób szczególnie przydatne są zagadnienia dotyczące rynku akcji, w tym wyceny spółek, zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz ustalania kursów na GPW w Warszawie. Dodatkowo dla wszystkich uczestników kursu niezmiernie ważne okazują się zagadnienia dotyczące wartości pieniądza w czasie. Omawiamy je bardzo szczegółowo, dzięki czemu podjęcie decyzji dotyczącej zaciągnięcia kredytu, czy też wybrania odpowiedniej lokaty już nigdy więcej nie powinno stanowić problemu.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zdać egzamin na maklera papierów wartościowych i zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w tym zawodzie, ten kurs jest dla Ciebie!

Nasz kurs maklerski objęty jest gwarancją zdania!

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie Ci się na egzaminie, możesz ponownie przyjść na kurs nie płacąc dodatkowo ani złotówki.

Nasz kurs maklerski objęty jest
gwarancją zdania!

Jako jedyna firma w Polsce oferujemy GWARANCJĘ ZDANIA:
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie powiedzie Ci się na egzaminie, możesz ponownie przyjść na kurs nie płacąc dodatkowo ani złotówki.

Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: +48 505 028 400

kurs maklerski gwarancja zdania

wykładowca

Bartosz Mańkowski,
DI, MPW, wykładowca:

"Skłamałbym gdybym powiedział, że jest to łatwy egzamin. Dlatego naszym celem jest nie tylko dostarczenie merytorycznie dob­rych materia­łów, ale również mo­ty­wacja uczestników kursu mak­ler­skiego do nauki. Stąd, mówiąc kolokwialnie, przykrę­ca­my śrubę. Każde zajęcia rozpo­czy­na­my test­em powtór­kowym, w tym z prawa, a po każdym weekendzie przewidziana jest odpowiednio duża liczba zadań do ćwiczenia w domu."

Nasze podejście

Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanego maklera papierów wartościowych i odbywają się przez cztery weekendy, w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 17.
Każde zajęcia nastawione są na praktykę i wypracowanie umiejętności sprawnego i swobodnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Teoria przedstawiona jest w sposób przystępny, tak aby uczestnicy kursu ją zrozumieli i nie musieli się jej uczyć na pamięć.
Ponieważ egzamin na maklera papierów wartościowych wymaga od kandydatów dużo samodzielnej pracy, celem naszego kursu maklerskiego nie jest jedynie przekazanie wiedzy, ale również mobilizacja do nauki. Dlatego też każde zajęcia rozpoczynają się testem z ustaw i regulaminów oraz z dotychczas przerobionych na kursie zagadnień.
Na pierwszych zajęciach zostaje omówiony szczegółowo egzamin. Przedstawione są typy zadań, sposoby przygoto­wywania do egzaminu, strategie przydatne na egzaminie oraz różne użyteczne statystyki (rozkład zadań, zdawal­ność itp.).

referencje do kursu maklerskiego

Kurs maklerski był prowadzony bardzo solidnie, rzetelnie, w sposób przemyślany. Bardzo pomocny przy zdawaniu egzaminu. Gdy miałam problem z zadaniami, zawsze mogłam liczyć na pomoc Bartka, również po zakończeniu kursu. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w kursie maklerskim prowadzonym przez Bartka Mańkowskiego. Warto :) Agnieszka Kulawiak, Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2626

Chcesz się zapisać lub masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicz­nie pod numerem: +48 505 028 400 lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

Zapoznaj się z naszą
polityką prywatności.
Pakiet premium

Przed egzaminem maklerskim w październiku 2018 r. polecamy Ci nasz Pakiet PREMIUM.

PAKIET PREMIUM = PAKIET ZŁOTY + PAKIET SREBRY + BONUS
Wartość Pakietu PREMIUM = 3 500 zł brutto PROMOCJA:
Obecnie cena Pakietu PREMIUM = cena Pakietu ZŁOTEGO = 2 400 zł brutto

PAKIET ZŁOTY (wartość: 2 400 zł brutto):
8 dni szkoleniowych po 8 godzin,
7 podręczników zawierających teorię oraz zadania,
Pełny egzamin próbny na zajęciach w ostatni weekend,
Certyfikat ukończenia kursu maklerskiego, w tym certyfikat z wyróżnieniem,

PAKIET SREBRNY (wartość: 400 zł brutto):
Możliwość konsultacji mailowych lub telefonicznych z wykładowcą do najbliższego egzaminu.
Tablice wzorów,
Tablice mnożników,
Poradnik: „Prawo dla maklera”,
Książka "Inwestycje" autorstwa K. Jajuga, T. Jajuga.

BONUS (wartość: 700 zł brutto):
Zniżka 50% na roczny dostęp do materiałów online do egzaminu na analityka finansowego CFA.

Studenci oraz członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych otrzymają 10% zniżki. Również przy zapisach grupowych oferujemy 10% zniżki dla każdej osoby.
Zniżki nie kumulują się.


Najbliższe szkolenia:

kurs maklerski Poznań
(11.08 – 2.09)
:
11-12.08, 18-19.08, 25-26.08, 1-2.09

kurs maklerski Kraków
(11.08 – 2.09)
:
11-12.08, 18-19.08, 25-26.08, 1-2.09

kurs maklerski Warszawa
(11.08 – 2.09)
:
11-12.08, 18-19.08, 25-26.08, 1-2.09

Szczegółowy plan przygotowań

WEEKEND 1

MATEMATYKA FINANSOWA (10 godzin):
stopa procentowa nominalna, stopa procentowa efektywna,
wartość przyszła, wartość bieżąca,
wartość przyszła renty, wartość bieżąca renty,
renta wieczysta,
nominalna stopa zwrotu, realna stopa zwrotu, stopa inflacji,
oprocentowanie nominalne, oprocento­wanie efektywne kredytu,
kredyt o równych płatnościach rat kapitałowych,
kredyt o równych kwotach spłaty kredytu;

INSTRUMENTY POCHODNE (6 godzin):
mechanizm działania instrumentów pochod­nych,
kontrakty futures i forward,
rodzaje opcji, czynniki wpływające na cenę opcji,
wartość wewnętrzna, wartość cza­sowa opcji,
operacje zabezpieczające, operacje arbit­rażowe, operacje spekulacyjne,
współczynniki greckie,
strategie handlu instrumentami po­chod­nymi.

WEEKEND 2

ANALIZA FINANSOWA (4 godziny):
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
wskaźniki płynności, wskaźniki efektyw­ności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności,
model Du Ponta,
FCFE, FCFF, WACC,
dźwignia operacyjna, próg rentowności,
dźwignia finansowa, dźwignia całkowita,
wartość bieżąca netto inwestycji (NPV),
wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR),
indeks zyskowności (PI);

INSTRUMENTY UDZIAŁOWE (4 godziny):
proces wyceny akcji,
metody wyceny akcji: majątkowe, docho­dowe, mieszane, porównawcze, kreowania wartości, opcji realnych,
model Gordona,
wpływ polityki dywidend na wartość akcji;

INSTRUMENTY DŁUŻNE (4 godziny):
ryzyko związane z instrumentami dłużnymi,
nominalna stopa zwrotu, bieżąca stopa zwrotu, stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM),
cena obligacji, stopa zwrotu z obligacji,
czas trwania, zmodyfikowany czas trwania,
wypukłość obligacji,
wrażliwość obligacji na zmianę stóp procen­towych,
strategie inwestowania w portfel obligacji;

TEORIA PORTFELA (4 godziny):
oczekiwana stopa zwrotu, ryzyko,
wariancja, odchylenie standardowe,
kowariancja, współczynnik korelacji,
współczynnik Beta, współczynnik zmien­ności,
ryzyko rynkowe i specyficzne, dywersy­fikacja,
strategie zarządzania portfelem aktywów,
linia rynku kapitałowego (CML), linia rynku papierów wartościowych (SML),
portfel niedowartościowany, portfel prze­wartoś­ciowany,
wskaźnik Treynora, wskaźnik Sharpa, wskaźnik Jensena.

WEEKEND 3

USTALANIE KURSÓW NA GPW (16 godzin):
notowania – informacje podstawowe,
wyznaczanie kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu odniesienia,
notowania jednolite, notowania ciągłe, SAR,
rodzaje zleceń,
zawieszenie zawierania transakcji,
określanie dokładności kursów.

WEEKEND 4

EGZAMIN PRÓBNY + POWTÓRKA (16 godzin):
3-godzinny egzamin próbny,
omówienie egzaminu próbnego,
powtórka wszystkich działów.